Fortyndere

Multifunktionel fortyndere til primere, fyldere og toplakker

 
Se de tekniskedatablade (TDS)
for de anvendte produkter.